Moderne digital markedsføring OG salg

Få effekt av dine markedstiltak! 


Vi er ikke helt som alle de andre!

Du skal vite hva du gjør, og gjøre hva du vet!

Situasjonsanalyse & rådgivning

Sammen med ditt team gjennomfører vi en situasjonsanalyse av markedsituasjonen, eksisterende markeds- og salgstiltak samt datakilder. Forbedringspotensialer og fornuftige veivalg identifiseres

Tiltaksutvikling

Vi utarbeider og forbereder ulike tiltak for å hjelpe din bedrift med moderne digital markedsføring og salg. Fakta og analyse er viktig for oss, og vi er sikre på at dette vil gi et godt utgangspunkt for ønskede resultater i fremtiden

Implementering & evaluering

Etter implementering av prioriterte praktiske og tekniske tiltak, gjennomfører vi løpende evaluering av resultatene som oppnås. Denne kunnskapen er nødvendig for fremtidig justering og videreutvikling.

Våre tjenester i Brelo

Å lykkes med digital markedsføring og salg, krever et nært samspill mellom markedsføring, salg, IT og marketing analytics

1


markedsføring og salg

Vi leverer det ditt selskap har behov for - fra strategiutvikling til leveranser av tjenester og teknisk bistand for å lykkes med digital markedsføring og salg.

Brelo leverer komplett "Inbound markedsføring" - dog uten å tvinge deg til et spesifikt system (som mange av våre konkurrenter gjør). 

2


IT og informasjonsflyt

Fordi vi er spesialister innen informasjonsflyt og IT, kan vi bistå deg med de systemer du selv har, eller ønsker deg. Vi kan hjelpe deg i å utnytte dine informasjonskilder og integrere data som er nødvendige fra et system til et annet (inkludert avanserte scoring- og segmenteringsmodeller).

I tillegg har vi en egen app for datafangst innen operativt salg (sjekklister) som kan gi dypere kunnskap om dine kunder og marked og selvfølgelig integreres med ditt CRM eller Marketing Automation System.

3


marketing analytics

Sammen med vår nære samarbeidspartner CPM Analytics, leverer vi komplette tjenester innen "marketing analytics". Dette inkluderer bl.a. effektanalyser (marketing mix modeling), kundeanalyser (customer lifetime value, kundetilfredshet/motivasjon), driveranalyser og segmentering.

Marketing analytics er hensiktsmessig både i utvikling av effektive markedstiltak, så vel som evaluering av hvor godt ulike markedstiltak faktisk fungerer.

Våre nyeste blogginnlegg

Er du litt som oss i Brelo?

Å flikke litt her og der gir sjelden en god totalløsning. Når det kommer til markedsføring og salg - da skal du vite hva du gjør. Alt annet betyr at du risikerer å gamble bort din fremtidige lønnsomhet.


I Brelo liker vi ikke "silo-tankegang" eller ensidig innsalg av egen fortreffelighet. Ved valg av Brelo får du en sparringpartner som tar dine kundebehov på alvor. Vi er direkte og sier hva vi mener - det håper vi du også gjør! 

Dette danner grunnlaget for det beste samarbeidet!


Velg moderne når du tenker markedsføring og salg!

Dersom du ønsker å få markedsføring og salg til å fungere optimalt sammen, så kan du jo ta kontakt med oss nå!

>