21. desember 2017

En hyllest til Handelshøyskolen BI

Brelo fullservice konsulentbyrå - ikke helt som alle de andre! Hyllest BI

En liten hyllest til BI!

Undertegnede har nettopp avsluttet masterprogrammet «Analytics for Strategic Management» som tilbys av BI i Nydalen. Æres de som æres bør – dét er motivasjonen for denne bloggartikkelen. Studiet er fremtidsrettet, spennende, praktisk og lærerikt! Jeg vil påstå at det er svært mange i Norge som har behov for å gjennomføre enten dette studiet, eller i det minste oppdatere sin kunnskap på området!

 

Hva handler «Analytics for Strategic Management» om?

Masterprogrammet handler om å forstå de strategiske implikasjoner og muligheter informasjon og moderne former for dataanalyse gir. Enhver organisasjon flommer over av informasjon fra ulike kilder. Dessverre har foreløpig altfor få evnen eller viljen til å utnytte verdien av informasjon som er tilgjengelig. Enda færre er i stand til å bygge en offensiv og fremtidsrettet digital informasjonsstrategi for å investere i den informasjonen som kanskje mangler, men som kan gi de nødvendige konkurransefordelene vi alle er ute etter!

Vi snakker om moteordene «predictive analytics», «maskinlæring» og «big data». Mange har hørt om dette de siste årene, færre har tilstrekkelig kunnskap til å dra nytte av dette i sine organisasjoner. Det er bare å håpe at norsk næringsliv kjenner sin besøkelsestid og ikke faller av lasset i en internasjonal sammenheng. Takk derfor til BI som har gjennomført sitt første program innen fagområdet. Spådom og magefølelse er nemlig UT til fordel for faktabasert prediksjon!

Emneoversikten BI selv opplyser om på sine nettsider oppsummerer de overordnede temaene:

  • Data som konkurransefortrinn
  • Analysekonsepter og prosesser for strategisk ledelse
  • Gjennomføring av analyse for strategisk ledelse
  • Oppsummering av IT-drevne anbefalinger
  • Workshop om gjennomføring av analyse

Moderne datamodellering kan bidra til å identifisere hvilke faktorer som påvirker salget ditt (og i hvor stor grad!). Det kan handle om å identifisere hvilke søppelcontainere som er tomme og hvilke som er fulle – for å kunne optimalisere både tømmefrekvens og kjøreruter (som masteroppgaven til undertegnede handlet om). Et vanligere eksempel er å identifisere kunder du står i fare for å miste til din konkurrent – for så å kunne motvirke dette bortfallet med rettede tiltak eller spesialtilbud (dette kundebortfallet kalles normalt «churn» på fagspråket).

Studiet går i dybden på de nevnte temaene – helt ned til Python dataprogrammering og modellering i DataRobot og andre verktøy. Dette til tross for – eller nettopp på grunn av – at masterprogrammet skal bidra til å bygge bro mellom forretningsledelse/beslutningstakere i organisasjonen og data science avdelingene (dataanalytikerne). Faktisk vil undertegnede påstå at masterprogrammet både går dypere og er mer verdifullt enn hva «markedsføringen» skulle tilsi. BI har absolutt lyktes med sitt masterprogram på en beundringsverdig måte, og det var både gøy og spennende!

 

Tre grupper av modenhet

I dagens verden kan man gjerne si at organisasjoner splittes i tre grupper – fra helt umoden, via medium kapabel, til moden innen «data analytics».

En av lærebøkene (Provost & Fawcett «Data Science for Business, 2013) beskriver denne modenheten som følger:

Umoden

I mange selskaper mangler det kompetanse og erfaring innen data modellering og «data analytics». Ledelsen har gjerne liten forståelse for de grunnleggende prinsippene – både innen informasjonsstruktur og informasjonsutnyttelse. Dette betyr ikke nødvendigvis at selskapene – foreløpig – er dømt til døden. Det betyr imidlertid at suksess for disse selskapene er svært variabel og mer avhengig av flaks enn hos mer modne selskaper.

Et umodent selskap kan forhåpentligvis ta i bruk ad hoc baserte modeller med ekstern bistand, men vil ha en vei å gå før de kan oppnå konkurransefordeler.

Medium modenhet

I et slikt selskap er kompetansen til stede – både i form av dataanalytikere og en ledelse som har grunnleggende forståelse for fagområdet. Organisasjonen forstår behovet for data science i det å søke løsninger på forretningsproblemer eller strategiske utfordringer. Informasjonen er gjerne tilrettelagt for moderne utnyttelse, men arbeidet er ofte prosjektdrevet.

Moden

Her snakker vi om selskaper som har kommet langt, som jobber kontinuerlig for å videreutvikle sine prosesser og utnytter informasjonen de har tilgang på. Disse selskapene har høy kompetanse på området og investerer i data (enten gjennom kjøp eller gjennom utvikling av produkter og informasjonsstrukturer) for å kunne utnytte sine konkurransefordeler og utvikle seg selv videre.

 

Hva er status i ditt selskap?

Er du redd ditt selskap er analytisk umodent eller en «digital sinke»? Kanskje litt redd at dette krever for mye av både deg selv og ditt selskap ? Eller at det er dyrt å gjøre noe med?

Heldigvis er det muligheter! Det finnes i dag et stadig større tilbud av spesialistselskaper innen området som kan hjelpe dere i gang! Det er ikke nødvendigvis altfor komplisert å få strukturert tilgjengelig informasjon i organisasjonen, utnytte denne og sørge for en større forståelse for egen forretning. Litt ekstern bistand kan være det dere har behov for i første omgang.

Hvorvidt du skal ta sikte på interne avdelinger med dataanalytikere, eller ikke, vil være avhengig både av industrien ditt selskap er i og størrelsen på ditt selskap. Inntil ditt selskap er klar for dette steget bør du allerede i dag skaffe deg grunnleggende forståelse og ekstern bistand. Du ønsker vel ikke at din konkurrent skal «ta innersvingen» på ditt selskap i kampen for kundene?

For mer informasjon om studiet – se også www.bi.no.

Brelo kan selvfølgelig hjelpe deg på veien – ta kontakt med oss, så ser vi hva vi kan få til sammen!

Lo Brenna

  • Per H Stenhaug sier:

    Takk for spennene og relevant lesing. Rett under nesen på altfor mange ledere og bedrifter skjer nå et skifte med potensial til å endre både forretningsprosesser og styrkeforholdet innen etablerte konkurranseforhold.

  • >