På tide å våkne, nettsiden din er død!

Brelo fullservice konsulentbyrå - ikke helt som alle de andre! Tilstandsrapport

Hvor digitalt moden er din bedrift?

Nettsiden din er sikkert fin, eller kanskje den er noen måneder gammel… Men, det er absolutt på tide å våkne! Digital modenhet handler om så enormt mye mer enn en fin nettside, litt aktivitet på Facebook, bloggen eller Instagram. Og det verste er at alt går så enormt fort at det er vanskelig å følge med i svingene. Store aktører som Google «bestemmer» ved mindre justeringer i sine algoritmer om kunden finner deg eller ikke… Hvor langt har for øvrig din bedrift kommet innen utnyttelse av maskinlæring, «big data» og digital utnyttelse for å sikre konkurransefordeler?

Digital modenhet handler både om at bedriften tar et strategisk og kulturelt valg om å henge med i tiden, og at teknologiske muligheter utnyttes til fulle! Mange bedrifter søker i dag etter «content managers», «inbound spesialister» eller «SEO-eksperter» for å støtte opp under de (ofte) dyre investeringer som er gjort på en nettside eller sosiale medier. Ofte glemmes det grunnleggende – koplingen mellom moderne markedsføring og et mer tradisjonelt salgsapparat. Hvor automatisert er dine prosesser for leads-generering og informasjonsflyt mellom salg, marked, logistikk og produksjonsavdelingene dine?

Tre grupper av modenhet

I dagens verden kan man gjerne si at organisasjoner splittes i tre grupper – fra helt umoden, via medium kapabel, til moden innen «data analytics».

En av lærebøkene på Analytics for Strategic Management programmet på BI (Provost & Fawcett «Data Science for Business, 2013) beskriver denne modenheten som følger:

Umoden

I mange selskaper mangler det kompetanse og erfaring innen data modellering og «data analytics». Ledelsen har gjerne liten forståelse for de grunnleggende prinsippene – både innen informasjonsstruktur og informasjonsutnyttelse. Dette betyr ikke nødvendigvis at selskapene – foreløpig – er dømt til døden. Det betyr imidlertid at suksess for disse selskapene er svært variabel og mer avhengig av flaks enn hos mer modne selskaper.

Et umodent selskap kan forhåpentligvis ta i bruk ad hoc baserte modeller med ekstern bistand, men vil ha en vei å gå før de kan oppnå konkurransefordeler.

Medium modenhet

I et slikt selskap er kompetansen til stede – både i form av dataanalytikere og en ledelse som har grunnleggende forståelse for fagområdet. Organisasjonen forstår behovet for data science i det å søke løsninger på forretningsproblemer eller strategiske utfordringer. Informasjonen er gjerne tilrettelagt for moderne utnyttelse, men arbeidet er ofte prosjektdrevet.

Moden

Her snakker vi om selskaper som har kommet langt, som jobber kontinuerlig for å videreutvikle sine prosesser og utnytter informasjonen de har tilgang på. Disse selskapene har høy kompetanse på området og investerer i data (enten gjennom kjøp eller gjennom utvikling av produkter og informasjonsstrukturer) for å kunne utnytte sine konkurransefordeler og utvikle seg selv videre.

Hva er status i ditt selskap?

I Brelo er vi spesialister på analytiske sammenhenger, potensialutnyttelse og salgsvekst. Vi har derfor utarbeidet en dyptgående analysepakke for å identifisere både styrker, svakheter og muligheter i din bedrifts digitale status. Vi har derfor utarbeidet en digital statusanalyse bestående av to deler:

Del 1 – nettstatus.

Her utfører vi en grundig gjennomgang av dine nettsider med ca 120 kontrollpunkter – både på innhold og teknisk oppsett. Tilsvarende gjennomgang på dine sosiale mediekonti, Adwords/nøkkelord og annonseeffektivitet.

Del 2 – digital modenhet.

Tre-fire sentrale medarbeidere i din bedrift mottar et spørreskjema med nøye utvalgte spørsmål for å identifisere deres digitale modenhet. Dette handler om alt fra informasjonsutnyttelse, dataintegrasjon, sky- og sikkerhtsstrategi, Business Intelligence og smart rapportering inkludert data analytics og maskinlæringsstatus! WOW! Du får ikke mer detaljert digital statusrapport noe sted, og vår statusrapport gir til og med totalscore og benchmarking mot sammenliknbare bedrifter!

Er du redd ditt selskap er analytisk umodent eller en «digital sinke»? Kanskje litt redd at dette krever for mye av både deg selv og ditt selskap ? Eller at det er dyrt å gjøre noe med?

 

Bestill digital statusrapport på din bedrift – se mer informasjon her!

For nærmere informasjon – ta kontakt med oss, så ser vi hva vi kan få til sammen!

Lo Brenna

>