22. februar 2018

Video av dine søkere til din neste ledige stilling!

My1Min video rekrutteringsverktøy

Gjennomfører du rekruttering på egenhånd, eller sammen med et rekrutteringsbyrå? Har du eller ditt byrå tatt i bruk moderne metoder for rekruttering? Dersom ikke, er det en god grunn til å oppdatere seg litt på endrede muligheter gjennom bruk av moderne teknologi!

Den tradisjonelle rekrutteringsprosessen har ofte blitt gjennomført omtrent som følger:

  • Definere stillingsbrief
  • Utarbeide stillingsannonse
  • Annonsere på finn.no (og eventuelt i andre kanaler)
  • Gjennomgang av søknader
  • Kalle inn til førstegangsintevju (fysisk oppmøte)
  • Evt. case/oppgave til kandidaten for presentasjon (og/eller evnetester av aktuelle kandidater)
  • Andregangsintervju
  • Referansesjekk
  • Ansettelse

Det vanligste de siste årene har vært å benytte et rekrutteringsbyrå for både bedre tilgang på kandidater, men også for mer effektiv håndtering av den administrative prosessen. De har egne systemer for kandidathåndtering og den enkelte bedrift slipper mye av den administrative jobben.

Hele prosessen er i endring!

Den tradisjonelle prosessen, som litt enkelt er forklart over, er absolutt i endring! Kanskje har du og din bedrift gjennomført en del av førstegangsintervjuene via Skype? Dette er i utgangspunktet effektiviserende i deler av prosessen. Samtidig har vi vel alle opplevd småtekniske problemer med lyd/bilde i Skype? Noen ganger har dette garantert medført unødvendig nervøsitet hos kandidaten, med det resultat at man ikke har fått reelle sammenlikningsmuligheter på de ulike kandidatene.

Videorekruttering fra My1Min

Brelo har inngått samarbeid med My1Min for bruk i våre rekrutteringsprosesser. Dette er et norsk selskap som har spesialisert seg på programvare for videorekruttering!

Programvaren kommer i varianter både for arbeidssøkere og arbeidsgivere. For arbeidssøkere får den enkelte anledning til å spille inn sin egen video og legge denne ved søknadsbrev og CV til enhver jobb det søkes på. Dette muliggjør å skille seg litt ut i søknadsfasen – anbefales!

For arbeidsgivere finnes to varianter:

My1Min – en kort video tas opp av inviterte kandidater. Denne er på inntil 1 minutt for å skape et førsteinntrykk. Link til videoinnspilling kan legges ved i stillingsannonsen og oppdragsgiver vil sammen med søknadsbrev og CV få et enda bedre førsteinntrykk av kandidatene.

My3Min – en video på inntil 3 minutter der kandidaten svarer på utvalgte spørsmål fra arbeidsgiver. Spørsmålene kommer opp på skjermen underveis i videoinnspillingen.

Begge variantene kan selvfølgelig kombineres, og kan benyttes til både caseoppgaver og presentasjoner på forhåndsdefinerte temaer.

I sum er dette svært effektive metoder for å få et godt førsteinntrykk av kandidaten. Spesielt mener vi dette kan være en metode som viser offensive og moderne kandidater til en salgs- og markedsstilling. Dette fordi du som del av rekrutteringsprosessen vil se hvor vant de er til å benytte video som en del av sin hverdag!

Referansesjekk

Det slurves altfor ofte med det som kanskje er det aller viktigste i en rekrutteringsprosess – nemlig referansesjekken. Det er godt mulig det gjennomføres, men ikke nødvendigvis strukturert nok til å avdekke det du faktisk er ute etter i referansesjekken.

Én vanlig feil er å ikke definere konkrete spørsmål på forhånd. Vi anbefaler at disse er identiske for samtlige kandidater som du referansesjekker og at de samme spørsmålene stilles til samtlige referanser. Ofte foregår referansesjekken mer som en «koseprat». Om du ikke er ekstraordinært dyktig til å stille de riktige spørsmålene, så får du egentlig kun de svarene du ønsker å høre. Ikke nødvendigvis det du trenger for å treffe riktig beslutning!

Det er ikke noe problem å benytte My3Min også til dette formålet – med definerte og like spørsmål til alle. Fordi formatet kan være litt ukjent, så får du sannsynligvis også et mer direkte og ærlig svar.

Formatet betyr at du kan referansesjekke flere kandidater – gjerne på et tidligere tidspunkt i rekrutteringsprosessen. Dette kan gi deg et bedre utgangspunkt for den riktige beslutningen! Merk også at vår anbefaling er å følge opp referansesjekken med en oppfølgende telefonsamtale i tillegg. Dette for ytterligere dybde rundt enkelte punkter, avklaringer samt mulighet for referansen å tilføre ytterligere tanker og innspill.

Én siste ting

Når en beslutning er tatt, og kandidaten har fått tilbud og akseptert stillingen, så er overhodet ikke jobben over! Det å utarbeide en god introduksjons- og oppfølgingsplan er (nesten) like viktig som det å ansette riktig kandidat. For å introdusere en ny medarbeider i ditt selskap, må du sørge for god oppfølging og opplæring!

Sørg alltid for at du har en skriftlig introduksjonplan klar til første arbeidsdag. Gjennomgå denne, del den ut, og sørg for at den gjennomføres! Sammen med en velkomstgave fremstår ditt selskap profesjonell og inspirerende – du får en motivert medarbeider fra første arbeidsdag!

Brelo hjelper deg med moderne rekruttering, og vi vil i fellesskap definere den optimale prosess for din ledige stilling. Vi benytter verktøyene som vi har beskrevet her, og vi vil dele kandidatvideoer underveis i prosessen med deg. Du kan selvfølgelig også gjennomføre prosessen selv – verktøyet er absolutt verd den overkommelige prisen! Anbefales!

Video My1Min

[fvplayer src=»https://youtu.be/-eBOEQ7RNUw»]

 

Les mer om my1min her!

 

Lo Brenna

>