Velkommen til Brelo Business Intelligence byrå!

I en verden der ting skjer stadig raskere, hvor hele bransjer kan endres omtrent over natten og dine kunder plutselig har forsvunnet… ja, der er det stadig viktigere å finne ut hva som faktisk skjer!

Brelo Business Intelligence byrå er spesialister på å lete frem “diamantene” som garantert ligger gjemt i dine informasjonskilder! Vi bidrar både til grunnleggende utvikling av informasjons- og digital strategi, men også til enkel tilrettelegging og rapportering av dine data. Før vi igangsetter et prosjekt, lytter vi til dine behov og problemstillinger, og anbefaler metoder og produkter basert på dette. Samtlige prosjekter vi leverer, inkluderer konkrete tiltaksforslag som en del av vår presentasjon. Vi ønsker nemlig å være din samarbeidspartner, og ikke kun en data- eller rapportleverandør.

Vi anser vår viktigste leveranse som “din mulighet til å skape vekst med bakgrunn i innsikten vi leverer”.

Blant våre metoder/produkter finner du blant annet:

Informasjons-/digital strategi

Har din bedrift behov for bistand i utarbeidelse av en informasjonsstrategi/digital strategi? Basert på en dyp forretnings- og systemanalyse utarbeider vi innspill til å forbedre din informasjons-/digitale strategi. Husk at riktig utnyttelse av informasjon kan gi konkurransefordeler, eller du kan tape til dine konkurrenter om du henger etter!

Tilgjengeliggjøring av rådata

Vi strukturerer, rydder opp og gjør tilgjengelig rådata (CRM, salgssystemer, produksjonssystemer etc) slik at du kan utnytte informasjonen

Modelldesign og utarbeidelse

Vi  designer og utarbeider datamodeller for å gjøre dine data optimalt tilgjengelig for rapportering

Operativ datainnhenting

Vi bistår deg i operativ datainnhenting som er verdifulle for din forretningsforståelse. Vi har egne verktøy* for enkelt datainnhenting i en hektisk og operativ hverdag – se eget avsnitt under.

Dataintegrasjon

Det nytter ikke å leve i en “silobasert” verden der alle data ligger gjemt i sine egne systemer uten mulighet for å se viktig informasjon på tvers av systemene. Vi sørger for å integrere dine datakilder for maksimal informasjonsutnyttelse!

Business Intelligence analyser

Når dine viktige data er samlet og gjort tilgjengelig, bidrar vi gjerne til dypere analyser for å finne effektive tiltak og sørge for utnyttelse av potensialene i din bedrift!

Rapportdesign og utvikling

Design og utarbeidelse av ad-hoc eller standardrapporter i din organisasjon.

KPI/dashboard

I nært samarbeid med dine viktigste medarbeidere, tilbyr vi utarbeidelse i identifisering og rapportering av viktige KPI’er og nøkkeltall. Disse gjøres tilgjengelig i enkle dashboards som enkelt kan deles med de du ønsker

Publisering og distribusjon

Systemene vi benytter muliggjør enkel publisering og distribusjon til dine medarbeidere internt, men også til utvalgte eksterne kontakter. Kanskje du ønsker å dele spesifikk kundeinformasjon med dine nærmeste kunder. Dette bidrar til felles virkelighetsforståelse i det daglige og et enda tettere samarbeid

Skreddersøm/analyse

Har du et behov som ikke nevnt over? Vi skreddersyr alltid våre undersøkelser etter dine ønsker! I tillegg kan vi gjennom Brelo Analysebyrå bidra med utvidet informasjon både på ad-hoc og fast basis for å styrke dine muligheter i markedet. Ikke begrens deg til informasjon du har i dag – let etter ny informasjon som kan gi din bedrift konkurransefordeler!

Brelo AS er ikke kun et Business Intelligence byrå – vi er et nettverksbasert fullservicebyrå. Vi har et bredt nettverk av høyt kompetente rådgivere, konsulenter og samarbeidspartnere. På denne måten har vi funnet en moderne løsning for hvordan man best kan tilby byråtjenester på ulike fagområder med høy kvalitet!

Vi er spesielt stolte av å kunne skille oss fra mange ved bruk av tverrfaglige team og dyktige fasilitatorer (les: prosjektledere) som trekker på de ressursene som er nødvendig for å nå de mål vi i fellesskap setter oss. Spesielt viktig for oss er å ikke famle i blinde, men benytte analyse og research for å sikre tilstrekkelig kunnskap og fakta for å identifisere riktige strategier og tiltak for å øke ditt salg!

* Vi har egne verktøy for moderne informasjonsinnhenting!

Merk spesielt at Brelo har egne verktøy for datainnhentning av operativ informasjon (dette kan være fra dine kunder, ditt drifts- eller salgsapparat). For mer informasjon, se gjerne denne bloggartikkelen eller se Brelo Verktøy. Vi er spesielt orientert mot å hjelpe deg som kunde med faktiske tiltak som vil bidra til økt salg, bedre gjennomføring og forbedret bunnlinje. For oss er det ikke nok å produsere «nok en rapport». Det er innholdet i informasjonen og hva denne kan bety, som er vår styrke!