Brelo Verktøy!

Brelo AS tilbyr flere spennende verktøy til din organisasjon! Egne APP’er for operative salgskonkurranser, salgs- og kampanjeoppfølging og måling av “trøkket” i ditt salgsapparat – hvordan står det til med motivasjonen i dag?

Våre verktøy kan tilpasses din organisasjon og behov på enkel måte. Det anbefales å benytte en kombinasjon av flere produkter for å skape ekstra “trøkk” i din salgsorganisasjon. Det er resultatene som teller!

Salgskonkurranse

Vi har egen app som skal bidra til ekstra innsats og stolthet i din salgsorganisasjon. Denne app’en gir mulighet for ditt salgsapparat å ta bilder av salgseksponeringer eller andre nøkkelfaktorer for suksess i ditt marked. Løsningen tillater egne spørsmål eller målinger for ytterligere informasjon fra salgsrepresentant. Bilder blir gjort tilgjengelig for hele salgsapparatet for å spre inspirasjon. Du har her mulighet for karaktergivning og kåring av vinnere! Produktet er spesielt godt egnet i retailbransjen.

Besøksrapport

Vet du hvordan det ser ut ute hos kunden – i utsalgsstedet? Har du et godt system for å fange denne informasjonen fra ditt salgsapparat ved hvert kundebesøk? Dersom ikke: vi har egen app for enkel registrering av nøkkelinformasjon (utsolgtsituasjoner, eksponeringer, statusvurdering etc…) ute hos dine kunder. Selvfølgelig med mulighet for å ta bilder, men også for registrering av vital informasjon for videre analyser i ettertid. Produktet er spesielt rettet mot retailbransjen.

Salgstrykk

Vi har egen app for å måle trøkket i din salgsorganisasjon. Som navnet beskriver, måler vi “humøret” til ditt salgsapparat (og eventuelt kunder) over tid. Vi vil avdekke “sulten etter salg”, selgertilfredshet, suksess- og problemområder i hverdagen… Dette vil kunne gi deg som leder verdifull følelse av tingenes tilstand i din salgsorganisasjon før det er for seint.

Skreddersøm

Vi kan enkelt utarbeide egne besøksrapporter, sjekklister eller spørreskjema for deg. Kanskje du har behov for et bestillingsskjema med kundesignatur, et eget spørreskjema til ditt salgs- eller driftsapparat, eller annen informasjon du ønsker å få registrert enkelt og elektronisk? Vi skreddersyr – ta kontakt!

Skjermbilder

Utvalgte funksjoner

Signatur

Signatur for bekreftelse – fra din selger eller kunden. Bestillingsbekreftelse eller kampanjeavtale?

Cloud/skyløsning

Sanntidsoppdatert informasjon lagret i skyen. Eget WEB-admin system for administrasjon og rapportering

Integrasjon

Samle live data fra der det faktisk skjer – ute hos kunden. Direkte integrasjon til dine andre forretningssystemer (regnskap/fakturering, CRM etc.)

iPhone/Android

Tilgjengelig på samtlige iPhone/Android smarttelefoner og nettbrett

Rollestyring

Full rollestyring med ulike skjema/besøksrapporter for hver rolle om ønskelig

iBeacon/Bluetooth

Gjør bruk av iBeacon/Bluetooth for automatiske registreringer

Bilde

Ta bilder av eksponeringer, vareplasseringer eller øvrig status ute hos kunde eller på oppdrag

Video

Ta video av eksponeringer, vareplasseringer eller øvrig status ute hos kunde eller på oppdrag. Hva med et raskt videointervju i samarbeid med kunden?