Selvstendig konsulentkarriere i Brelo?

Brelo er et nettverksbasert konsulentbyrå bestående av både samarbeidspartnere og selvstendige konsulenter som har det ypperste å by på. Vi spesialiserer oss i å tiltrekke motiverte individer og partnere som ser verdien av godt samarbeid for å levere resultater over kundens forventninger!

På konsulentsiden finner vi både godt erfarne selvstendige konsulenter, men også nyutdannede som ønsker erfaring fra konsulentarbeid så vel som personer som har spesialistkompetanse og mulighet for litt deltidsarbeid ved siden av sin ordinære jobb. På enkelte prosjekter benyttes også studenter som snart er ferdig med sine studier og som har mye å bidra med!

Fordi Brelo er et nettverksbasert konsulentbyrå, er vår viktigste oppgave å “matche” etterspørsel av oppdrag med vårt tilbud av samarbeidspartnere og frittstående konsulenter. I dette ligger selvfølgelig at vi har fokus på markedsføring og salg av våre produkter og tjenester – det er på denne måten vi får oppdrag og kan benytte den rike kompetansen vårt nettverk representerer.

Når du som partner eller konsulent gjør en jobb for Brelo, er du som regel en del av et team som jobber på oppdrag for våre klienter. Vi ønsker å være kjent for kostnadseffektivitet og gode leveranser av høy faglig kvalitet. Vi er profesjonelle med fokus på kundens målsettinger!

Eller som vi pleier å si “Du skal vite hva du gjør, og gjøre hva du vet!”

I Brelo fokuserer vi vår innsats mot de bransjer som har mest å hente på vår kompetanse, erfaring og fokus – der resultatene av vår styrke kan gi de beste resultatene!

Fordi vi har et bredt spekter av partnere og konsulenter, er vi derfor alltid interessert i deg uavhengig av din spesialistkompetanse. I dag retter vi oss mot bransjer som FMCG (Fast Moving Consumer Goods – dagligvare/service/storhusholdning), tradisjonell industri, entreprenør, bank/forsikring, service/frivillighet samt ovenfor oppstartsbedrifter.

Vi søker høyt utdannede (normalt på masternivå eller høyere) som er leveranseorientert, men også de som ønsker videre utvikling i samarbeid med våre klienter og i våre team. For oss er det aller viktigste at vi våre kunder er fornøyd utover forventningene og blir tatt vare på med den oppfølging og respekt som de fortjener.

Vi benytter samarbeidspartnere i form av selskaper som tilbyr spesialistkompetanse i tillegg til selvstendige konsulenter. Alle disse jobber på oppdrag for oss fordi vi har tro på en kostnadseffektiv modell for “moderselskapet”. Vi tilbyr tjenester gjennom vårt nettverk og benytter moderne kommunikasjonsformer som Skype og TeamViewer – vel så mye som å måtte være fysisk tilstede på et “hovedkontor i byen”.

Våre konsulenter kan derfor være lokalisert over hele Norge og gjøre oppdrag både lokalt, men også som del av et team over lengre avstander. Vi inngår egne avtaler med hver partner med hensyn til inntektsfordeling av våre oppdrag, og tilsvarende for kvalifiserte konsulenter som fakturerer oss i henhold til avtale etter endt oppdrag.

Normalt blir du derfor ikke ansatt i Brelo, men enkelte nøkkelmedarbeidere er ansatt i selskapet. Dette gjelder innenfor salg av våre tjenester så vel som prosjektledere (vi kaller disse vanligvis “Fasilitatorer”) for gjennomføring av eksempelvis våre produkter innen Brelo Verksted.

Brelo skal ikke bare være spesialist i oppdrag ovenfor våre klienter, men også spesialist i markedsføring og salg av våre produkter og tjenester. Den største fordelen med å være tilknyttet oss er derfor å være en del av et selskap med bred kompetanse og større nedslagsfelt enn du selv kan levere – som et nisjeselskap eller frittstående konsulent.

Som selvstendig konsulent har du sikkert oppdaget at det å få oppdrag ofte er den vanskeligste jobben. Kanskje er du en dyktig spesialist, men ikke like god til å markedsføre og selge deg inn? Med en tilknytning til Brelo får du et selskap som nettopp ønsker å selge dine tjenester og slik sett kan du gjerne se Brelo som en ekstra salgskanal. Du har alltids litt ledig tid til et ekstra oppdrag, har du ikke?

Tilsvarende fungerer det også for våre samarbeidspartnere – det være seg om dere er et reklamebyrå, et konsulenthus, researchinstutt, eventbyrå eller liknende. Det vi kan skape sammen i Brelo blir et tilleggssalg, og det må da være interessant for de fleste?

Hvor mye den enkelte konsulent kan “tjene” eller hvor mye mersalg en partner kan oppnå, gjennom samarbeid med Brelo, vil selvfølgelig være avhengig av antall oppdrag som er aktuelle.

Vi finner de best egnede kandidater og partnere til det enkelte oppdrag, og setter sammen team (eller enkeltpersoner) til disse oppdragene. Brelo inngår alltid avtale med klient for det enkelte oppdrag, og prisene varierer fra oppdrag til oppdrag. Tilsvarende vil avtalen med den enkelte samarbeidspartner eller frittstående konsulent reguleres mellom partene, slik at dette blir synlig i forkant av alle oppdrag.

Ingenting vil glede oss mer enn at vi kan bidra til god inntjening for både våre samarbeidspartnere og konsulenter – dette betyr bare at vi lykkes i markedet og at vår klientbase setter pris på våre produkter og tjenester!

Våre målsettinger

Med våre produkter, verktøy og tjenester ønsker vi å:

  • Alltid sikre fornøyde kunder som anbefaler oss videre
  • Identifisere nye og ukjente salgspotensialer
  • Bidra til research/analyser og tiltaksidentifisering
  • Sikre felles forståelse hos våre kunders ledergrupper
  • Bistå med tiltak for effektivisering
  • Levere tilleggstjenester så du kan droppe dine andre “byråer”
  • Utnytte våre verktøy for gjennomføring og kampanjeoppfølging

Hvordan vi tenker i Brelo

Vi fokuserer på våre klienters forretning vel så mye som på vår egen. Vi tenker og opptrer som forretningspartnere med våre klienter – ikke som akademiske rådgivere.
Vi deler våre klienters ambisjoner, fokuserer på å forstå deres virkelighet og bidrar med vår kompetanse inn i denne virkeligheten.

Dette er viktig for oss – både fordi dette gir de resultatene våre klienter ønsker, og fordi det gir oss den erfaringen vi alltid ønsker fra et oppdrag til det neste.

Dagsaktuelle oppdrag

Stillingstittel Lokasjon Avdeling Dato
Frilans Videofotograf Norge og utland etter behov Oppdrag 22. november 2017
Selvstendige konsulenter – Markedssjef i dag? Oslo Oppdrag 21. november 2017
Senior strategikonsulent Oslo Oppdrag 21. november 2017

Jeg har jobbet tett med Brelo både innenfor holdbarhetsanalyser av våre produkter samt salgs- og besøksanalyser fra våre kunders utsalgssteder.
Arbeidet fortsetter fremover og jeg kan absolutt anbefale Brelo som samarbeidspartner!

Brelo fullservice konsulentbyrå - ikke helt som alle de andre! Leiv Vidar
Asbjørn Koller
Markedssjef, Leiv Vidar AS

Ønsker du å registrere deg eller ditt selskap for konsulentoppdrag i Brelo?