Velkommen til Brelo PR-/Kommunikasjonsbyrå!

Vi tilbyr komplette tjenester innen PR og kommunikasjon. For oss handler dette om å nå ut med positive budskap. Vi kaller dette å plante “oppfattet merverdi” hos dine målgrupper. Selv om vi lever i en verden av informasjonsoverflod, har moderne verktøy likevel en mulighet for målretting av kommunikasjon direkte til dine kunder og interessenter. En god plan og fokus på løpende gjennomføring er derfor helt nødvendig!

Vårt tverrfaglige miljø som nettverksbasert konsulentbyrå, gir ditt selskap nødvendig spesialistkompetanse fra ulike fagområder. Vi hjelper ditt selskap i å utnytte mulighetene i vårt informasjonssamfunn, og anser vår viktigste leveranse som “din mulighet til å skape vekst med bakgrunn i innsikten vi leverer”.

Blant våre metoder/produkter finner du blant annet:

Omdømmekommunikasjon

Er du utsatt for et angrep på din organisasjons omdømme, eller du ønsker å utvikle positive omdømmeverdier for ditt selskap? Brelo fokuserer på det vi kaller “oppfattet merverdi” som vi sammen med deg og dine medarbeidere definerer og videreutvikler for din bedrift

Selskapskommunikasjon

Det er ingenting som heter “intern kommunikasjon”. Selskapskommunikasjon handler om å bygge verdier, tillit og en god intern kultur i din organisasjon. Hvordan din bedrift lykkes med dette har stor betydning for dine medarbeidere, og hvordan disse igjen omtaler og bygger selskapets eksterne omdømme. God selskapskommunikasjon handler om en god strategi og faktisk gjennomføring av denne

Holdningskampanjer

Vi bistår deg og din bedrift i utvikling, design og gjennomføring av holdningskampanjer – både internt og eksternt. Dette handler om å få frem budskapet på en trygg, god og positiv måte. Sammen med Brelo Analyse bistår vi med kontinuerlig måling av holdningsverdiene over tid for å sikre positiv effekt og mulighet for å gjøre grep underveis i prosessen

Pressemeldinger, journalistiske artikler/content

Trenger du en forlenget arm mot dine målgrupper – som forstår hvordan ulike budskap skal utformes for maksimal positiv effekt? Igjen står “oppfattet merverdi” i sentrum for vårt arbeide og vi utarbeider enkle og slagkraftige artikler eller content for å nå frem til dine målgrupper

Kundekommunikasjon, epost, video, web

Gjennomføring av kommunikasjonstiltak krever bruk av ulike verktøy, metoder og kanaler. Med våre tverrfaglige team, bidrar vi både på de langsiktige kommunikasjonsoppgavene, men også på hverdagskommunikasjonen. Selvfølgelig har vi spesialistkunnskap på verktøysiden som gjør dette effektivt og gjennomførbart i en hektisk hverdag. Med oss har du anledning til å snu deg raskt og utnytte mulighetene som byr seg

Medietrening og krisehåndtering

Å stå i stormen er tilnærmet håpløst uten god forberedelse. Det er i en normalhverdag du skal trene på det som kan komme til å skje. Våre spesialister kan bidra til medietrening for å forberede deg og dine medarbeidere på “verst tenkelige scenarier” og på faktisk konsulentbistand når hendelser inntreffer. I tillegg bistår vi gjerne i utviklingen av kriseplaner – både kommunikasjonsmessig men også operativt om hendelser skulle inntreffe. En god plan og trening er nødvendig!

Strategi- og kommunikasjonsutvikling

Ingen kommunikasjonsoppgave eller tiltak skal stå alene i en organisasjon, men være en del av din forretningsmessige strategi – hvor og hvordan ønsker du fremtiden skal være for ditt selskap? Vårt team av spesialister på ulike fagområder bistår gjerne i utarbeidelsen av strategi og kommunikasjonsutvikling i ditt selskap

Multikanalhåndtering

Har du en konsistent plan for hvordan du håndterer ulike kommunikasjonskanaler i dag, eller er det litt for ad hoc basert i en hektisk hverdag? Med spesialister fra markedsføring, analyse/research og kommunikasjon bidrar vi til å få maksimal positiv effekt ut av dine tiltak i hverdagen. Vet du forresten hvilke marketingtiltak som faktisk gir verdi i dag? Vi kan gi svar på dette og sikre at du benytter dine ressurser optimalt

Brelo AS er ikke kun et PR/kommunikasjonsbyrå – vi er et nettverksbasert fullservicebyrå. Vi har et bredt nettverk av høyt kompetente rådgivere, konsulenter og samarbeidspartnere. På denne måten har vi funnet en moderne løsning for hvordan man best kan tilby byråtjenester på ulike fagområder med høy kvalitet!

Vi er spesielt stolte av å kunne skille oss fra mange ved bruk av tverrfaglige team og dyktige fasilitatorer (les: prosjektledere) som trekker på de ressursene som er nødvendig for å nå de mål vi i fellesskap setter oss. Spesielt viktig for oss er å ikke famle i blinde, men benytte analyse og research for å sikre tilstrekkelig kunnskap og fakta for å identifisere riktige strategier og tiltak for å øke ditt salg!