Svikter TV2 sine Premier League kunder på kvalitet og pris?

TV2 betaler milliardbeløp for rettighetene til Premier League i Norge. Misbruker de sin monopolsituasjon med overprising? Er kundene fornøyd? Brelo har gjennomført en liten spørreundersøkelse blant fotballinteresserte forbrukere rekruttert fra utvalgte fotballgrupper på Facebook. Her følger resultatene av undersøkelsen!

Bakgrunn

Undertegnede er en lidenskapelig supporter av engelsk fotball og tilgang på Premier League er derfor «påkrevet». Etter at lineær-TV ble kastet ut av huset til fordel for kun strømmetjenester for ca. 1,5 år siden, har TV2 Sumo vært eneste kilde til Premier League.

Dessverre har opplevelsen gang på gang blitt forringet av tekniske problemer, påloggingsfeil, frys av bilde, firkanter på skjermen, uklare baller på vei mot mål. Sist helgs kamp mellom West Ham og Liverpool var et eksempel på en seeropplevelse jeg gjerne skulle vært foruten. Her stormet det på Twitter om tekniske problemer. Jeg startet TV2 Sumo app på Apple TV, men kom ikke inn. Deretter maktet jeg å streame litt fra mobiltelefonen før dette også sluttet å fungere. Til slutt endte jeg med sending via nettleser på PC. Det fungerte en stund fram til bildet gikk i frys akkurat i dét et skudd var på vei mot mål… Hva i h#***ete skjedde?! Ble det mål, eller utenfor?! Svaret kom et minutt etterpå da bildet kom tilbake… Jo – det ble mål, men ikke akkurat «live» i sendingen. Irriterende!

Det skal da ikke være slik, tenkte jeg, og bestemte meg for å undersøke hvordan situasjonen faktisk er der ute. Var det bare meg som var uheldig gang på gang, eller har TV2 store problemer med TV2 Sumo sendingene? En spørreundersøkelse ble distribuert til utvalgte grupper på Facebook.

Miniundersøkelse

511 respondenter har besvart undersøkelsen som har blitt gjennomført via spørreskjema på nett i perioden søndag 05. november til i 08. november 2017. Takk til dere alle sammen!

Målsettingene med undersøkelsen var å avdekke:

  • Om det finnes opplevde kvalitetsforskjeller for de ulike produktene kundene benytter for å se Premier League?
  • Om eventuelle tekniske problemer gir utslag på den generelle oppfatning av TV2 sitt Premier League-produkt (i form av vurdering av sendingene totalt sett)
  • Hvorvidt prisene som kreves er akseptable i markedet og om prisen vurderes annerledes avhengig av produkt/tjeneste som benyttes for å se Premier League.

Selvfølgelig er spørsmålene stilt uten forutinntatte holdninger eller med noen form for føring. Svarene i undersøkelsen viser kvalitetsmessig god spredning der både positive og negative tilbakemeldinger er gitt. Dette blogginnlegget viser kun noen overordnede funn og konklusjoner – se nederst for full rapport.

Generelt er kundene til TV2 godt fornøyd med Premier League-sendingene!

Generelt svarer TV2 sin kjernemålgruppe at de er godt fornøyd med sendingene av Premier League. På en stjerneskala fra 1 (lav score) til 10 stjerner (høy score), er målgruppen godt fornøyd med sendingene i snitt. En score på 7,5 av 10 må absolutt være å regne som en god score! Kanskje kan det være at score har vært enda høyere tidligere, eller at TV2 har et enda høyere ambisjonsnivå, men dette er uansett en score de skal være godt fornøyde med.
Enda viktigere er det at spørsmålet generelt hadde en jevnt høy score uavhengig av andre spørsmål og jevnt fordelt på alle respondenter.

TV2 Sumo leverer ikke forventet kvalitet!

Det er dessverre svært mange som har opplevd liknende tekniske problemer som undertegnede, og TV2 Sumo app’en leverer ikke i nærheten av den kvaliteten som kan oppleves dersom produktet kommer gjennom kabel, satellitt eller bakkenett! Faktisk vurderes det så ille at “pirat strømmetjenester” får høyere score på opplevd kvalitet!

93% av alle i undersøkelsen svarer at prisen er for høy!

Prisen på TV2 sine Premier League sendinger varierer noe avhengig av tilbudsperioder og sponsede priser. I skrivende stund kan du få OneCall sitt sponsede tilbud på kr. 349,- per måned, ellers er normalpris rundt 400-449,- per måned (eksempler fra Riks-TV og Canal Digital). Det er liten tvil om at kundene til TV2 synes dette er en høy pris å betale.
93% av de spurte svarer at prisen er for høy!

Kunder av TV2 Premier League ønsker kun å betale halvparten av det de faktisk betaler! (I gjennomsnitt svarer TV2 sine kunder at de kun er villige til å betale en månedspris på ca. 226,-).

TV2 sine Sumo kunder gir uttrykk for enda lavere betalingsvillighet enn for snittet. Kun 19% av Premier League kundene som har TV2 Sumo ønsker å betale 300kr eller mer, i sammenlikning mot ca. 1/3 som kan akseptere en slik pris hos øvrige kunder. Kan TV2 frykte at dette over tid kan føre til at enda flere finner alternative kanaler (helt eller delvis ulovlige løsninger?)

Konklusjoner

Vi ønsker ikke å trekke for bastante konklusjoner på en såpass begrenset undersøkelse. Det er likevel god grunn til å rope et lite varsku her – både med hensyn til prispolitikk og teknisk kvalitet.

Det er grunn til å utfordre TV2 til å se nærmere på hvordan TV2 Sumo kan videreutvikles kvalitetsmessig slik at produktet kan oppfattes på nivå med hva som tilbys hos kabel-TV, satellitt og i bakkenettet. Hvorfor kan ikke produktet gjøres tilgjengelig via øvrige strømmetjenester (eksempelvis Riks-TV app og T-We fra Canal Digital), så lenge kvaliteten på TV2 Sumo ikke verdsettes høyere?

Verden går lynraskt i retning av strømme-TV, og om ikke TV2 Sumo makter å tilfredsstille sine kunder med egen strømmetjeneste, bør TV2 antakelig vurdere å gi muligheten til andre. Da vil i alle fall kundene kunne bli mer fornøyd, og kanskje kan TV2 opprettholde nødvendig inntjening også i fremtiden.

Sist, men ikke minst. Det er urealistisk at Premier League noen gang på nytt blir gratis slik som i «gamle dager». Rettighetene er altfor dyre i innkjøp til at dette er en mulighet. Mitt subjektive spørsmål – og som flere av respondentene også tar opp – er likevel om det ikke burde være mulighet for kjøp av enkeltkamper («pay-per-view»), kjøp av kamper med «eget favorittlag», og/eller andre fleksible løsninger? Her finnes garantert muligheter for ulike modeller i fremtiden som både kunde og TV2 kan være fornøyde med.

Det er å håpe at TV2 er klar over status, har kontroll på kundenes prissensitivitet og ikke utnytter en monopolsituasjon som går utover kundene. Det lønner seg normalt aldri i lengden…

Mersalgspyramiden & TV2 Premier League

Mersalgspyramiden består av hygienefaktorer (“må være på plass for at et salg skal skje”) og mersalgsfaktorer (“bidrar til økt salg”). Den absolutt viktigste hygienefaktoren som finnes, og et absolutt krav for at et salg skal kunne skje, er at produktet er tilgjengelig for kunden i innkjøpsøyeblikket eller forbrukssituasjonen. Les mer om Mersalgspyramiden som er beskrevet i et tidligere blogginnlegg her.

Dersom den tekniske kvaliteten på TV2 Sumo oppleves til ikke å levere hva som kan forventes – betyr dette da at TV2 svikter sine kunder med hensyn til produktet som leveres? Svaret er absolutt JA, og dette bør korrigeres for at TV2 skal kunne leve godt videre med sitt Premier League- produkt. Kravet er et tilgjengelig produkt – ikke hakkete bilder, påloggingsproblemer, firkanter på skjermen eller frys av bilde i det ballen er på vei mot mål!

Undersøkelsen viser tydelig at dette tidvis er en erfaring som deles av mange av TV2 sine Sumokunder. Det er å håpe at TV2 ser på problemene og umiddelbart etterlever grunnregel nummer én innen salg og markedsføring – produktet må faktisk leveres til kunden!

Ta kontakt med oss, så tar vi gjerne en prat for å øke salget av dine produkter!

Last ned hele rapporten her!

2 kommentarer

  • Raymond

    Er enig at det er dyrt men jeg tenker heller at skulle jeg gått på kamp ville det kostet mye mer. Og er sikkert ikke billig å lage/sende kamper. Sikkert en del som skal ha av lasset slik som feks laga,kommentatorene,de i studio og sikkert mange fler. Så alt i alt vis man tenker slik er ikke prisen ille syntes jeg.

  • Olav

    Prisen kunne blitt senket tilbake til det den var før de fikk Tippeligaen, da gikk de ut og sa at prisen måtte opp pga flere kanaler og mere fotball. Nå er kanalene vekk og kun premier league igjen men prisen er den samme.

Legg inn en kommentar