Velkommen til Brelo Rekrutteringsbyrå!

Arbeidsmarkedet er i enorm endring! Gode medarbeidere får du ofte lov til “å ha på lån” et par-tre år, om du er heldig. Dette er også motivasjonen for opprettelsen av nettverksbyrået Brelo – vi ønsker å ta vare på den kompetansen som nå oftere og oftere er høykompetente spesialister som jobber som frittstående konsulenter eller i egne selskaper. Vi deler gjerne gode kandidater med deg!

I vårt aktive søk etter gode partnere i Brelo, finner vi også kandidater som ønsker fast ansettelse. Dette kan være din neste medarbeider, om du tar kontakt og benytter våre tjenester! Vi er ikke som alle de andre – vi ønsker å identifisere de moderne, endringsmotiverte, “spreke” og teknologitrygge medarbeiderne for fremtiden.

Vi benytter moderne metoder også innenfor rekruttering – blant annet er vi kostnadseffektive ved at første kandidatfase normalt gjennomføres via elektronisk kommunikasjon og intervju. Dette gir ofte et godt bilde av kandidatene vi er ute etter – akkurat de samme kandidatene vi vet du ønsker å tilknytte din bedrift!

Blant våre metoder/produkter finner du blant annet:

Behovsdefinering og stillingsbrief

Sammen med deg definerer vi dine behov, stillingsbrief og kandidatspesifikasjon for optimalt kandidatsøk

Annonsering og markedsføring

Vi annonserer stillingen i vårt nettverk gjennom våre kanaler, samt i de kanaler vi forøvrig blir enige om. Vi anbefaler målrettet og moderne annonsering som både er effektiv og rimelig – ta kontakt for nærmere informasjon om våre spennende metoder!

Diskrete søk

Til enkelte stillinger gjennomfører vi selvfølgelig diskret headhunting der dette er påkrevet

Kandidatdialog og administrasjon

Vi har egne systemer og rutiner for kandidatdialog, administrasjon og intervjuprosess – du kan overlate alt til oss!

Kandidatpresentasjon og avsluttende samtale

Vi gjennomfører innledende samtaler med spennende kandidater, presenterer våre anbefalinger og gjennomfører siste samtale i samarbeid med deg som oppdragsgiver

Oppfølgingsprosess

Vi følger opp etter ansettelsen – både ovenfor medarbeider og deg som oppdragsgiver. Dette for å sikre en mest mulig optimal introduksjonsperiode for alle parter

Fleksibel rekruttering & korttidsoppdrag

Brelo er på ingen måte et vikarbyrå, men vi kan tilby spesialister på korttidsoppdrag, eller du kan leie kandidater på prosjektbasis. Kanskje dette er en kandidat som på et senere tidspunkt kan inngå avtale om fast ansettelse. Ta kontakt for å høre om våre ulike muligheter for fleksibel rekruttering

Skreddersøm, HR oppdrag, workshops, kulturendring

Vi tilbyr i tillegg rådgiver- og konsulenttjenester skreddersydd for dine behov – det være seg HR-oppdrag, kulturutvikling, workshops, coaching eller mentoring. Ta kontakt for å høre hva vi kan bidra med for din bedrift!

Brelo AS er ikke kun et rekrutteringsbyrå – vi er et nettverksbasert fullservicebyrå. Vi har et bredt nettverk av høyt kompetente rådgivere, konsulenter og samarbeidspartnere. På denne måten har vi funnet en moderne løsning for hvordan man best kan tilby byråtjenester på ulike fagområder med høy kvalitet!

Vi er spesielt stolte av å kunne skille oss fra mange ved bruk av tverrfaglige team og dyktige fasilitatorer (les: prosjektledere) som trekker på de ressursene som er nødvendig for å nå de mål vi i fellesskap setter oss. Spesielt viktig for oss er å ikke famle i blinde, men benytte analyse og research for å sikre tilstrekkelig kunnskap og fakta for å identifisere riktige strategier for din bedrift!

Videorekruttering fra My1Min

Brelo har inngått samarbeid med My1Min for bruk i våre rekrutteringsprosesser. Dette er et norsk selskap som har spesialisert seg på programvare for videorekruttering!

Programvaren kommer i varianter både for arbeidssøkere og arbeidsgivere. For arbeidssøkere får den enkelte anledning til å spille inn sin egen video og legge denne ved søknadsbrev og CV til enhver jobb det søkes på. Dette muliggjør å skille seg litt ut i søknadsfasen – anbefales!

For arbeidsgivere finnes to varianter:

My1Min – en kort video tas opp av inviterte kandidater. Denne er på inntil 1 minutt for å skape et førsteinntrykk. Link til videoinnspilling kan legges ved i stillingsannonsen og oppdragsgiver vil sammen med søknadsbrev og CV få et enda bedre førsteinntrykk av kandidatene.

My3Min – en video på inntil 3 minutter der kandidaten svarer på utvalgte spørsmål fra arbeidsgiver. Spørsmålene kommer opp på skjermen underveis i videoinnspillingen.

Begge variantene kan selvfølgelig kombineres, og kan benyttes til både caseoppgaver og presentasjoner på forhåndsdefinerte temaer.

I sum er dette svært effektive metoder for å få et godt førsteinntrykk av kandidaten. Spesielt mener vi dette kan være en metode som viser offensive og moderne kandidater til en salgs- og markedsstilling. Dette fordi du som del av rekrutteringsprosessen vil se hvor vant de er til å benytte video som en del av sin hverdag!

Video My1Min

Se vår bloggartikkel Tips til moderne rekruttering anno 2018

Kjøp et rekrutteringsoppdrag i konsulentbutikken i dag!

Les mer om my1min her!